Nasza oferta

Kontakt

Fax: 59 841 48 81

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu www.eurotours.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Przez Serwis należy rozumieć zbiór stron www w domenie o nazwie www.eurotours.pl.
  2. Administratorem Serwisu jest EURO-TOURS Sp. z o.o. Sp.k. z adres: al. 3 Maja 7 76-200 Słupsk, posiadająca NIP: 839-30-42-530, REGON 220508840 Aktualne dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail) umieszczone są na stronie http://www.eurotours.pl/kontakt. Administrator Serwisu zwany jest w dalszej części Regulaminu „www.eurotours.pl”
  3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek danych, w tym zdjęć i opisow z Serwisu i ponownego zamieszczania ich w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku.
  5. Informacje przedstawione na stronie www.eurotours.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.